Politica de Confidentialitate

Politica de Confidenţialitate defineşte modul în care STAR MEDIA EVENTS SRL, colectează, stochează si utilizează datele dvs. personale când accesaţi sau interactionaţi cu website-ul nostru www.zumeo.ro.

STAR MEDIA EVENTS SRL se angajează să protejeze şi să îți respecte confidențialitatea. Citeşte prezenta Politică cu atenţie ca să înţelegi de ce şi cum colectăm datele de la tine şi cum vor fi utilizate.

Cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm, STAR MEDIA EVENTS SRL este “operator de date” adică entitatea care stabileşte scopurile pentru care şi mijloacele prin care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

1. Ce sunt datele cu caracter personal ( DCP) ?

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor – GDPR) care a intrat în vigoare la data de 25 mai 2018: datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Exemple de date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, seria și numărul unui act de identitate, adresa de protocol de internet (IP), identificatoare de modul cookie.

Definiţii:

Date cu caracter personal: Orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu character personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Restricţionarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Stocarea: Pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

2. Informații generale

Operatorul de date:  SC STAR MEDIA EVENTS SRL, persoana juridica cu sediul in Sibiu, str. Turnatoriei nr. 8 , ap.2 , județ Sibiu, înregistrata la Registrul Comerțului sub numărul J32/237/2016, având CUI 35661480.

 

3. Ce prelucrare face obiectul Prezentei Note de Informare

Această Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

Partenerilor noştri contractuali precum furnizori, vânzători, clienți („Parteneri comerciali”);

Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru care poate fi accesat la adresa www.zumeo.ro.

 

Cum colectam sau obtinem informatii despre dumneavoastră.:

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

când interacționați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate). Aceasta include informații pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza un Website-ul nostru, când vă abonați la serviciile noastre, atunci când vă înscrieți în concursuri, promoții și când raportați o problemă legată de Website-ul noastru. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon.

atunci când furnizaţi datele respective (ex: prin contactarea noastră, prin accesarea, comandarea sau achiziţionarea diferitelor servicii ZUMEO, prin crearea unui cont pe site, prin înscrierea în baza de date a societăţii pentru a primi informări de marketing cu privire la serviciile şi produsele noastre).

cand accesati site-ul nostru, unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor;

De fiecare dată când vizitați Website-urile noastre, colectăm automat următoarele date:

date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie.

date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include Localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la Website-urile noastre (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat.

Toate informaţiile tale cu caracter personal sunt tratate în mod confidențial şi protejate corespunzător.

4. Ce date cu carater personal prelucrăm?

Ce date cu caracter personal prelucrăm: nume, prenume, număr telefon, adresă facturare, adresă de livrare, adresă de e-mail, numele companiei (daca este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (daca este cazul).

 

5. Cum utilizăm datele dumneavoastră.

 

Cum utilizam datele dvs.: pentru scopuri de business şi administrative (în special pentru a vă contacta şi pentru a procesa comenzile pe care le plasaţi pe site-ul nostru), pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale, pentru a promova bunurile şi serviciile noastre şi in legatura cu drepturile si obligatiile noastre legale.

De asemeneam prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți Website-urile noastre, inclusiv funcționalitatea acestuia; pentru administrarea Website-urilor noastre; pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare; pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră; precum și ca parte a eforturilor noastre de a păstra Website-urile noastre în siguranță.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail contact@zumeo.ro. Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

 

6. Cum şi cui divulgăm datele dumneavoastră, cu caracter personal?

Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

În cadrul Companiei, doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de Juridic, Marketing și IT au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii. Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Dezvaluirea datelor despre utilizatori către parti terţe: minimul necesar pentru a ne îndeplini obligaţiile comerciale pe care le avem faţă de dvs. – furnizorilor de servicii de curierat, revânzătorilor, pentru funcţionarea afacerii, pentru respectarea obligaţiilor legale.

7. Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Cat timp sunt stocate informatiile dvs.: nu mai mult decat este necesar – în funcţie de obligaţiile noastre legale (ex. pentru a mentine arhive contabile), sau în funcţie de orice alt temei în baza căruia folosim informaţiile (ex: consimţământ, obligaţii contractuale, interese legitime). Informatii despre perioade specifice de stocare a datelor utilizatorilor se afla in sectiunea Durata stocarii datelor dvs.

8. Securitatea datelor

Cum sunt securizate datele dvs.: prin utilizarea de soluţii tehnice şi organizatorice precum: stocarea de informatii pe servere securizate, criptarea transferurilor de date catre si de la serverele noastre utilizand tehnologia SSL, criptarea operatiunilor de plată pe site folosind tehnologia SSL, permiterea accesului la datele dvs. personale doar cand este necesar, criptarea datelor personale, criptarea e-mailurilor, pseudonimizarea si/sau anonimizarea datelor personale.

9. Fişierele de tip Cookie şi widgeturile de comunicare socială

Website-ul noastru utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă distinge de ceilalți Utilizatori ai Website-urilor noastre. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe Website-ul noastru și ne permite, de asemenea, să ne îmbunătățim Website-ul. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe Website-ul noastru sau prin setările din browserul dumneavoastră.

Folosirea cookie-urilor si tehnologiilor similare: folosim cookie-uri si tehnologii similare de colectare a informatiilor, precum web beacon-uri, pe website-ul nostru inclusiv esentiale, functionale, analitice si cookie-uri de targetare. Pentru mai multe informatii, va rugam accesati politica noastra de cookie-uri aici: ___________________________

10. Drepturile dumneavoastră

Drepturile dvs. in legatură cu datele dvs. personale:

aveţi dreptul de a accesa datele dvs. şi a primi informatii despre utilizarea acestora

aveţi dreptul de a cere corectarea si/sau completarea informaţiilor (dreptul la rectificare)

aveţi dreptul de a cere stergerea datelor (dreptul de a fi uitat)

aveţi dreptul de a restricţiona utilizarea datelor

aveţi dreptul de a primi datele într-un format portabil

aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs.

aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor dvs.

aveţi dreptul de a apela către o autoritate de supraveghere

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@gmail.ro. Sub rezerva anumitor restricţii, aveţi urmatoarele drepturi în legatură cu datele dvs:

să solicitaţi acces la informaţiile dvs. şi informaţii referitoare la utilizarea şi prelucrarea informaţiilor dvs.;

să solicitaţi corectarea sau stergerea datelor dvs.;

să solicitaţi limitarea utilizării datelor dvs.;

să primiţi informaţiile pe care ni le-aţi furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obişnuit şi care poate fi citit de un dispozitiv (de exemplu, un fişier CSV) şi dreptul de a transfera informaţiile respective unui alt controlor de date (inclusiv unui controlor de date terţă parte);

să obiectaţi asupra procesării datelor dvs. în anumite scopuri

să vă retrageţi consimţământul pentru utilizarea datelor dvs. în orice moment în care ne bazăm pe consimţământul dvs. de a utiliza sau de a prelucra aceste informaţii. Vă rugam să retineţi că, daca vă retrageţi consimţământul, acest lucru nu va afecta legalitatea utilizării şi prelucrării datelor dvs. pe baza consimţământului dvs. înainte de momentul la care va retrageti consimţământul.

În conformitate cu articolul 77 din Regulamentul general privind protecţia datelor, aveţi, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de reşedinţă, locul de muncă. In acest scop, în România, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

 

Verificarea identitatii dvs. în cazul în care solicitaţi acces la informaţiile dvs.

În cazul in care solicitaţi acces la informaţiile dvs., suntem obligaţi prin lege să folosim toate măsurile rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de a face acest lucru.

Aceste măsuri sunt concepute pentru a vă proteja informaţiile şi pentru a reduce riscul de fraudă de identitate, de furt de identitate sau de acces general neautorizat la informaţiile dvs.

 

Cum vă verificăm identitatea

În cazul în care dispunem de informaţii adecvate despre dvs. în baza de date, vom incerca să verificăm identitatea dvs. utilizând aceste informaţii.

Dacă nu este posibil să vă identificăm pe baza acestor informaţii sau dacă nu avem informaţii suficiente despre dvs., este posibil să solicităm copii sau certificate ale unor documente pentru a vă putea verifica identitatea înainte de a vă putea oferi accesul la datele dvs.

Vom putea confirma informaţiile exacte de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea în circumstanţele dvs. specifice dacă şi cand faceti o astfel de solicitare.

 

Date personale sensibile

“Date personale sensibile” sunt informaţii despre un individ care dezvaluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credinţele religioase sau filosofice sau calitatea de membru al unui sindicat, informatiile genetice, informatiile biometrice în scopul identificarii unice a unui individ, informatiile privind sănătatea sau informaţiile privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Nu colectăm “date personale sensibile” privind sanatatea, calitatea de membru al unui sindicat şi date ale minorilor (nume, prenume, varsta, CNP, serie si numar de pasaport).

Daca, totusi, ne transmiteti din greseală sau în mod intenţionat alte informaţii personale sensibile, veţi fi considerat că ne-aţi dat în mod explicit consimţământul să procesăm informaţiile personale sensibile în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul general privind protectia datelor. Vom folosi şi procesa informatiile dvs. personale cu caracter sensibil in scopul ştergerii acestora.

 

10. Modificari ale politicii noastre de confidenţialitate

 

Actualizăm şi modificam periodic politica noastră de confidenţialitate.

În cazul în care efectuăm modificari minore ale politicii noastre de confidenţialitate, vom actualiza Politica de Confidentialitate cu o nouă dată efectivă mentionată la începutul acesteia. Prelucrarea informaţiilor dvs. va fi guvernată de practicile stabilite în noua versiune a Politicii de Confidenţialitate de la data efectivă a acesteia.

 

 

 

 

Cadou Gratuit

Aboneaza-te sa poti primi gratis cadoul ales de tine.